Strona główna - Regulamin ZFŚS
Regulamin Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych PDF Drukuj

 

Zarządzenie Nr 16 / 2019 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu ZFŚŚ w placówce

 

§ 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach wprowadza nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach

§ 2

W związku z zmianą regulaminu oraz wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z pandemią COVID-19, wydłuża się termin składania oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej do dnia 15 maja 2020r.

§ 4

Nowy regulamin ZFŚS zostaje umieszczony na stronie BIP placówki wraz z załącznikami do pobrania. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w siedzibie szkoły- w holu głównym placówki przy portierni.

§ 5

Wypełnione wnioski (skan wniosku podpisanego przez osobę uprawnioną) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkoły: sekretariat@sp33.katowice.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej ustawionej w holu głównym w placówce przy portierni.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 22 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Teresa Liburska-Łój

 

 

REGULAMIN ZFŚS.pdf

 

Załączniki:

 

załącznik 1 - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.pdf

załącznik 2 - wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika/emeryta.pdf

załącznik 3 - wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika/emeryta ze środków zfśs.pdf

załącznik 4 - wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zfśs.pdf

załącznik 5 - umowa spłaty pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.pdf

załącznik 6 - wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.pdf

załącznik 7 - wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla dziecka.pdf

załącznik 8 - wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego dla pracownika/emeryta.pdf

załącznik 9 - wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej / losowej dla pracownika/emeryta.pdf

załącznik 10a - upoważnie o zastosowania kwoty wolnej od podatku - pracownik.docx

załącznik 10b - upoważnie o zastosowania kwoty wolnej od podatku - emeryt.docx

 

 

Czas wytworzenia: 15 listopad 2012
Czas udostępnienia: 15 listopad 2012
Ostatnia zmiana: 07 marzec 2021
Wytwarzający / odpowiadający: B. Kaszub
Udostępniający: Z. Tarajkowski