Strona główna - Instrukcja BIP
Instrukcja korzystania z BIP PDF Drukuj

 

Podstawa prawna

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m. in. organy samorządów zawodowych.

18 stycznia 2007 r. zostało przyjęte ROZPORZĄDZENIE MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr 10 poz.68). Rozporządzenie to określa m. in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępniania informacji publicznej.

Wszystkie urzędy (instytucje, partie polityczne, związki zawodowe) są zobowiązane prowadzić podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej.
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

 Informacje ogólne

1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www poprzez wydzielenie ze strony głównej  Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach (SP-33) linku zawierającego logo BIP, który umożliwia bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

2. Na stronie podmiotowej BIP SP-33 zamieszcza się link do strony głównej BIP oraz do strony głównej SP-33.

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do strony głównej serwisu (Strona Startowa), strony głównej BIP (www.bip.gov.pl), redakcji strony, a także odsyłacz do mapy serwisu.

  2. Modułu wyszkiwarki (po lewej stronie witryny poniżej Menu górnego).

  3. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony.

  4. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów i artykuły. W treści mogą pojawić się odsyłacze (hiperłącza), jako podkreślone fragmenty tekstu w kolorze niebieskim. Mogą to być przekierowania do innych stron zewnętrznych lub pliki do pobrania. W górnym prawym rogu każdego artykułu znajdują się odnośnik "PDF", "Drukuj".

  5. Ścieżki dostępu (między logiem, a treścią strony) informującej użytkownika o miejscu, w którym aktualnie przegląda informacje.

 

 


Czas wytworzenia: 14 październik 2014
Czas udostępnienia: 14 październik 2014
Ostatnia zmiana: 15 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: Z. Tarajkowski
Udostępniający: Z. Tarajkowski