Strona główna - Kontrole zewnętrzne
Kontrole PDF Drukuj

  

 

DATA KONTROLI

NR PROTOKOŁU

TEMAT KONTROLI

KONTROLUJĄCY

22.02.2019   WN.5553.21.2019 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku Śląski Kurator Oświaty
20.02.2019   28/1209/HS/HD/2019 OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
20.02.2019   587/1209/NS/HŻŻ/2019 Ocena stanu sanitarnego stołówki w trakcie żywienia dzieci podczas półkolonii zimowych PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 10.12.2018  WN.5532.36.2018  Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Śląski Kurator Oświaty
 14.08.2018  ES-III.1711.15.2018.AG  Dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole podstawowej - ewidencja czasu pracy Wydział Edukacji i Sportu
 04.07.2018

 2022/1209/NS/HŻŻ/2018

 Ocena stanu sanitarnego stołówki w trakcie żywienia dzieci podczas półkolonii  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 03.07.2018  121/1209/NS/HD/2018  OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 21.06.2018  581/1209/NS/HKiŚ/2018   Kontrola stanu sanitarnego obiektu  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
26.03.2018  852/1209/NS/HŻŻ/2018 Sprawdzanie warunków sanitarno-higienicznych do prowadzenia działalności   PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
09.02.2018   16/1209/NS/HD/2018  OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 31.01.2018  359/1209/NS/HŻŻ/2018 Ocena stanu sanitarnego stołówki w trakcie żywienia dzieci podczas półkolonii   PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 07.12.2017  1185/1209/NS/HKiŚ/2017  Kontrola stanu sanitarnego obiektu PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH 
 28.11.2017  414/1209/NS/HD/2017  Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
 09.11.2017  1069/1209/NS/HKiŚ/2017  Kontrola prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego pływalnią  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
04.07.2017  WN.5553.1.2017 Kontrola wypoczynku - półkolonie   Kuratorium Oświaty w Katowicach
03.07.2017 227/1209/NS/HD/2017  OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH 
20.03.2017   E-I.2131.42.2016.AP Karta oceny pracy Wiceprezydent Miasta Katowice
14.02.2017   ES-III.1711.4.2017 Ocena pracy dyrektora Wydział Edukacji i Sportu
26.01.2017  12/1209/NS/HD/2017 OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
7,8.11.2016 UKS24W4B.420.191.2016.ZUMO.6 Prawidłowość realizacji obowiązków z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczań części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2013 - 2014 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
19.12.2016 427./1209/NS/HD/2016

KONTROLNA SANITARNA:
Kontrola w związku z otrzymaniem pisemnej informacji z dnia 8.12.2016r. dotyczacej wystąpienia wszawicy na basenie w ZSO nr 7 w Katowicach

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH
18.10.2016

348/1209/NS/HD/2016

KONTROLNA SANITARNA:
OCENA STANU SANITARNEGO SZKOŁY
OCENA REALIZACJI WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN W PLACÓWCE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

25.09.2014

3987/1209/NS/MŻŻ/2014

KONTROLA SANITARNA:

OBROTU ŻYWNOŚCIĄ,MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

08.07.2014

208/209/13/10/2014

OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

07.07.2014

-

KONTROLA WYPOCZYNKU LETNIEGO UCZNIÓW

URZĄD MIASTA KATOWICE WYDZIAŁ EDUKACJI

02.06.2014

NP-EK.5533.58.2014

REALIZACJA ZALECEŃ KONTROLI NP-EK.55.33.26.2014

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

14.04.2014

93/1209/NS/….

OCENA STANU SANITARNEGO SZKOŁY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

02.04.2014

NP-EK.5533.26.2014

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

28.03.2014

-

STAN PRZYGOTOWANNNIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

12.03.2014

NP-EK.5533.21.2014

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

27.02.2014

NP-KN.557.8.2014

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

21.02.2014

75/2013/b

KONTROLA DOKUMENTÓW „DOPŁATY DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KATOWICACH

05.02.2014

42869

ZGODNOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

16.01.2014

42/1209/NS/HUIŚ/2014

KONTROLA STANU SANITARNEGO BASENU KĄPIELOWEGO ORAZ ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

20.11.2013

37615

WYBÓR PODRĘCZNIKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE DYREKTORA SZKOŁY UMOŻLIWIAJĄCE OBRÓT UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI NA TERENIE SZKOŁY

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

08.11.2013

955/1209/NS/HUIŚ/13

KONTROLA STANU SANITARNEGO BASENU KĄPIELOWEGO ORAZ ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

18.09.2013

3955/1209/NS/HŻ/13

OCENA STANU SANITARNEGO W OPARCIU O ARKUSZ OCENY STANU TECHNICZNEGO

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

02.07.2013

285/209/NS/2013

OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

26.04.2013

178/1209/NS/2013

OCENA WARUNKÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH DLA DZIECI 6 LETNICH W TZW. „ODDZIAŁACH ZEROWYCH” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

14.02.2013

-

KONTROLA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO UCZNIÓW

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

20.11.2012

NZ.5531.33.2012.GN

EWALUACJA-EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

23.11.2012

25084

PRZESTRZEGANIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

 

 

 

 

 

 


Czas wytworzenia: 12 październik 2014
Czas udostępnienia: 12 październik 2014
Ostatnia zmiana: 25 czerwiec 2019
Wytwarzający / odpowiadający: T. Liburska-Łój
Udostępniający: Z. Tarajkowski