Strona główna - Rejestry, ewidencja, archiwa
Rejestry, ewidencje, archiwa PDF Drukuj

 

W Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga ewidencji uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • rejestr kontroli wewnętrznej,
 • księga kontroli zewnętrznych
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga arkuszy ocen,
 • księga inwentarzowa,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • składnica akt

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

 


Czas wytworzenia: 10 październik 2014
Czas udostępnienia: 10 październik 2014
Ostatnia zmiana: 15 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: Z. Tarajkowski