Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
PDF Drukuj

 

 

logo33final1 

 

 Aktualności:

 

Nabór na wolne stanowisko kucharz

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I.  Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice.

II.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) e-mail: wozniakmarek@op.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Więcej…